Projekt

Stowarzyszeniu przyznano oznakowanie Paris Europe - UE Lib i jego głównym celem jest

promowanie literatury europejskiej

W celu promowania dostępu do wielkiej różnorodności dziedzictwa literackiego Europy, UE lib udostępnia nieodpłatnie raz w miesiącu dzieła literackie opublikowane w różnych językach krajów Unii Europejskiej. Polega to na wymianie, to znaczy wystarczy przynieść jedną lub kilka książek wydanych w jednym z języków europejskich i wybrać jedną lub kilka pozycji napisanych w języku, który nas interesuje. accumsan in in leo.

Informowanie czytelników

Raz w miesiącu w ramach spotkań w określonym punkcie Paryża lub w dowolnym momencie na wielojęzycznej platformie internetowej UE Lib można znaleźć informacje na temat książek i tym samym rozwijać kontakty między Europejczykami przebywającymi w Paryżu.

Zawiązywanie jeszcze bliższych kontaktów międzyludzkich

Zawiązywanie jeszcze bliższych kontaktów międzyludzkich Nieodpłatne promowanie i udostępnianie miejsc wymiany i kontaktów różnych wspólnot należących do krajów Unii Europejskiej celem zwiększenia wzajemnego zrozumienia i zacieśnienia więzów między narodami Europy.

 Organizowanie spotkań z książką

Organizowanie spotkań z książką

W pięciu wybranych punktach XV dzielnicy Paryża organizujemy spotkania miłośników książek, którzy zgłosili do naszego stowarzyszenia DLP 15 wniosek o udostępnianie publikacji nie tylko francuskich ale również z innych obszarów językowych Europy.

Świadomi znaczenia różnorodność językowej krajów UE i promowania związanej z tym wiedzy postanowiliśmy zbudować platformę internetową stanowiącą uzupełnienie spotkań w mieście.

Spotkania UE lib mają miejsce w tym samym miejscu, w trzecią sobotę miesiąca w godz. 10:30 – 13:30. Przerwa wakacyjna w lipcu i w sierpniu.

Wystarczy przynieść jedną lub kilka książek wydanych w jednym z języków europejskich (oprócz wydań frankofońskich) i zabrać jedną lub kilka pozycji napisanych w języku, który nas interesuje.

Podczas spotkań mile widziane są grupy wokalne lub indywidualni muzycy amatorzy, którzy mogą wykonywać utwory należące do tradycyjnego repertuaru swojego kraju

Wspieram projekt

Ostatnie wpisy